DONACIJE

Hvala Vam što podržavate mlade koji se bore za svoje mesto u društvu. Svaka vaša donacija nam je važna jer će omogućiti mladima bez roditeljskog staranja, kao i drugim diskriminisanim tinedjžerima, da se i njihov glas čuje.

Načini na koje možete izvršiti donaciju:

1. Na dinarski račun:

Primalac: Udruženje “Satibara”, Beograd
Svrha uplate: Donacija za “Moj krupni plan”
Broj računa: 205-244231-36
Šifra plaćanja: 188 za gotovinske uplate, 288 za bezgotovinske uplate

2. Na devizni račun (kliknite ovde)

3. Putem PayPal servisa: