„Čovek je rođen slobodan, ali svuda je u lancima.”
Žan-Žak Ruso

9. MikroFAF: CAGED EDITION
 
Međunarodni festival kratkog uradi-sam i nezavisnog filma

 Pozivamo autore uradi-sam filma svih uzrasta i zanimanja da prijave svoje radove na konkurs devetog izdanja međunarodnog festivala kratkog filma MikroFAF, u organizaciji Udruženja „Satibara”. Trodnevni festival će se i ove godine održati početkom oktobra u Muzeju Jugoslovenske kinoteke u Beogradu.

 Kategorije za koje se možete prijaviti su sledeće:

 Kratki uradi-sam film. Odnosi se na filmove u svim rodovima i tehnikama izrade (igrani, dokumentarni, animirani, eksperimentalni…), nastale bez angažovanja profesionalnih filmskih radnika i bez profesionalnih obaveza tokom i nakon realizacije.

Nezavisni kratki film.
Podrazumeva filmove koji ne odgovaraju uradi-sam kriterijumima, a koji su nastali u slobodnoj produkciji, bez komercijalnih namera i producentskih pritisaka.

Caged Film.
Specijalna kategorija ove godine inspirisana je potresnim prizorima ljudi koji su pobegli iz kaveza u kojima su živeli, da bi na putu do željene slobode opet bili utamničeni. Ovom kategorijom želimo da skrenemo pažnju na filmove koji se bave kavezima i rešetkama oko nas i u nama. Ne beže ljudi samo iz ratnih ili političkih kaveza, mnogi pokušavaju da izađu i iz psihološkog ropstva ili umetničke blokade. Zanimaju nas vaši filmovi koji govore o takvim temama, bez obzira na žanrovski pristup.

Propozicije konkursa:
 
1. Rok za dostavljanje filmova je 15. avgust 2018.
 
2. Prihvatljivo trajanje filma je do 15 minuta.

 3. Maksimalan broj radova po autoru je tri.

4. Ne postoje ograničenja u odnosu na zemlju porekla autora ili filma.
 
5. Autor treba da naznači za koju kategorija prijavljuje film (Uradi-sam film, Nezavisni kratki film, Caged Film).
Ukoliko to ne učini, organizatori će u odnosu na temu ili uradi-sam princip uključiti film u jednu od selekcija po svom nahođenju.

6. Filmovi koji nisu na srpskohrvatskom ili engleskom jeziku, moraju imati prevod (na jedan od ova dva pomenuta jezika).

7. Autori iz zemalja bivše Jugoslavije mogu se prijaviti podizanjem filma na neki od sajtova za deljenje velikih fajlova (Wetransfer, DropBox, SendSpace, Yousendit, FileConvoy i sl.) i slanjem podataka na e-mail festivala mikro.faf@gmail.com, nakon čega će vam prijava biti potvrđena. Podaci koje je neophodno dostaviti su: link za preuzimanje ili preview filma, naziv filma, ime i prezime autora, godina i zemlja produkcije, kratak opis (maksimalno 500 reči) i trajanje filma, kratka biografija autora (maksimalno 500 reči), kontakt telefon i e-mail autora. Nepotpune prijave neće biti razmatrane. Ukoliko imate svoj film na FilmFreeway platformi, možete se prijaviti još lakše.
Autori iz svih ostalih zemalja sveta prijavljuju se putem FilmFreeway platforme .

 Napomene: Jednom prijavljen film nije moguće odjaviti; festival zadržava pravo na prikazivanje filma više puta kao dela selekcije festivalskog programa uz obaveštavanje autora, kao i na korišćenje isečaka ili fotografija iz filma u promotivne svrhe.

 Srećno!
Vaš MikroFAF tim

”Man was born free, and he is everywhere in chains.”
Jean-Jacques Rousseau

9th MikroFAF: CAGED EDITION


International festival of DIY and independent short film


We invite DIY authors of all ages and professional backgrounds to submit their short films to the 9th edition of international short film festival MikroFAF, organised by Satibara Association. This three-day festival will be held in the beginning of October, at the Museum of Yugoslav Film Archive in Belgrade.

The categories you can sign up for are:


Short DIY Film.
It refers to movies of all genres (fiction, documentary, animated, experimental...) and production techniques, made in non-professional circumstances, without the involvement of film professionals and without professional obligations during or after the production.

 Independent Short Film. It refers to film makers that do not correspond to DIY criteria, who work in independent production, without commercial intentions and pressures of the producers.

Caged Film.
This year the special category was inspired by the upsetting scenes of people who wanted to break free from the cages they had lived in, only to be caged again on their way to desired freedom. We want this category to highlight films that deal with cages and bars, both around and within ourselves. People do not flee from war or political cages only; many also try to break psychological slavery or creative blockades. We are interested in your films dealing with these topics, regardless their genre approach.

Rules for Submission:
 
1. The deadline for submitting entries is 15th August, 2018.

2. Acceptable duration of short films is up to 15 minutes.

3. A maximum of three works can be submitted by each author.

4. There are no restrictions on the country of origin of the author.

5. Authors should choose which category they are entering the film for (Short DIY Film, Independent Short Film, Caged Film).
If the author does not state the category, the organizers will use their discretion to enter the film into a suitable category.

6. Films that are not in Serbo-Croatian or English must have a translation (in one of the two languages mentioned).

7. Film authors from Former Yugoslavian countriescan submit their films by uploading them to any of big filesharing services (Wetransfer, DropBox, SendSpace, Yousendit, FileConvoy etc.) and sending basic info to mikro.faf@gmail.com. After this, your submission will be confirmed. Required Information when applying: download or preview link, name of the film, country of production, the duration and a brief description (up to 500 words) of the film, the author's name, age and a short author biography (up to 500 words), contact phone number and an e-mail address for the author. Incomplete applications will not be considered. If your film is already uploaded to FilmFreeway, your application will be easier.
Film authors from the rest of the world should submit via FilmFreeway.

Notes: Once entered, it is not possible to withdraw your film from the festival. The festival reserves the right to show the film several times as part of the selection of the festival program, as well as the use of clips or stills from the film for promotional purposes. Authors will be informed about any such actions.

Good luck!
Yours, MikroFAF team