9. MikroFAF – CAGED EDITION

9. MikroFAF – CAGED EDITION

”Man was born free, and he is everywhere in chains.”
Jean-Jacques Rousseau

17-19. oktobar 2018.
Muzej Jugoslovenske kinoteke, Beograd

U ovogodišnjem izdanju MikroFAF-a želimo da skrenemo pažnju na stvarne ili simbolične kaveze, granice, utamničenja, rešetke, lance, okove… i sve ono što je u sukobu sa najjačim porivom ljudskog bića – da bude slobodno. Nesporno je da su i sloboda kretanja i sloboda mišljenja trenutno u fazi ubrzane degradacije, a na teko nešto nije moguće ne reagovati, svako na način na koji najbolje može. Caged Edition festivala će tokom trodnevnog programa ponuditi publici kratke filmove iz celog sveta, među kojima će se mnogi baviti pomenutom tematikom.

Takmičarske kategorije:

Kratki uradi-sam film. Odnosi se na filmove u svim rodovima i tehnikama izrade (igrani, dokumentarni, animirani, eksperimentalni…), nastale bez angažovanja profesionalnih filmskih radnika i bez profesionalnih obaveza tokom i nakon realizacije.

Nezavisni kratki film. Podrazumeva filmove koji ne odgovaraju „uradi-sam” kriterijumima, a koji su nastali u slobodnoj produkciji, bez komercijalnih namera i producentskih pritisaka.

Caged Film. Specijalna kategorija ove godine inspirisana je potresnim prizorima ljudi koji su pobegli iz kaveza u kojima su živeli, da bi na putu do željene slobode opet bili utamničeni. Ovom kategorijom želimo da izdvojimo filmove koji se bave kavezima i rešetkama oko nas i u nama. Ne beže ljudi samo iz ratnih ili političkih kaveza, mnogi pokušavaju da izađu i iz psihološkog ropstva ili umetničke blokade. U ovoj kategoriji će se takmičiti filmovi koji su fokusirani na pomenute teme, bez obzira na žanrovski pristup ili formu.

Mikroplis nagrade ove godine dodeljuju Mina Stanikić, Senka Domanović i Marko Backović, dok je za selekciju takmičarskog programa zadužen Aleksandar Gubaš.

Lista filmova koji su ušli u selekciju biće objavljena do 15. septembra.
Stay Tuned!