MOJ KRUPNI PLAN

Projekat „Moj krupni plan” sastoji se od inkluzivnih filmskih radionica u čijem su fokusu gorući problemi mladih iz ranjivih socijalnih grupa. Tinejdžeri od 13 do 18 godina u sklopu ovog programa upoznaju se sa osnovama filmske umetnosti. Cilj je ohrabriti ih da kritički promatraju svoje okruženje i zajedno razmišljaju o uključivanju u zajednicu, donošenju odluka, odrastanju, toleranciji, budućnosti i svojim talentima i potencijalima. Pomoću filmskog jezika, učesnici radionica artikulišu teme koje ih okupiraju, što rezultira njihovim kratkometražnim autorskim filmovima. Redovnim dodirom sa kulturno-umetničkim sadržajima, učesnike radionica nastojimo da edukujemo i kao publiku, dok kulturne institucije želimo da motivišemo da i same uvedu slične inkluzivne prakse u svoje programe.

 

 

MOJ KRUPNI PLAN – TAKE TWO
ŠIRA SLIKA

Drugi ciklus radionica „Moj krupni plan” realizovan je u prostorijama Centra za socijalno preventivne aktivosti GriG, uz podršku Fondacije Jelena Šantić.

Na osnovu prethodnog rada sa adolescentima iz visokorizičnih grupa, primetili smo da su mladi, pored toga što su konstantno izloženi medijskim i digitalnim sadržajima, pozitivno reagovali na mogućnost da ih i sami kreiraju, kritički im pristupe i daju im socijalni kontekst i cilj.

Ove godine smo sa učesnicima izučavali mogućnosti dokumentarne filmske forme.
„Šira slika“ je obuhvatila filmske radionice za mlade iz ranjivih grupa, koji su digitalnim jezikom približili svoju svakodnevicu opštoj populaciji. Tokom višemesečnog učenja, druženja i snimanja, nastao je dokumentarni kolažni film „Naše mesto“, koji se bavi temama koje su učesnici definisali kao važne za svoje najuže okruženje, ali i za širu zajednicu u koju je potrebno da se integrišu.

POGLEDAJTE GALERIJU>>